เตรียมพบกับสติ๊กเกอร์ LINE อีก 2 ชุดใหม่ พร้อมดาวน์โหลดได้ฟรีวันนี้

เตรียมพบกับสติ๊กเกอร์ LINE อีก 2 ชุดใหม่ พร้อมดาวน์โหลดได้ฟรีวันนี้
 AE-chan & ON-kun จาก อิออนธนสินทรัพย์ ฟรี 90 วัน (TH)
Godji Family จาก ปตท. ฟรี 90 วัน (TH)

จาก http://www.iphone-droid.net/new-line-stickers-free/